مقدمه

      هر چند اشکال هندسی تصویری هستند امّا این بدان معنی نیست  که دانش آموزان کلامی و یا دانش آموزان دست ورز قادر به درک آن ها نیستند ، امّا در روش های شناختی این دانش آموزان تفاوت هایی وجود دارد که در مواجهه با اشکال هندسی خود را نشان می دهند. درک اشکال هندسی دو یا سه بعدی نزد سبک های مختلف یادگیری متفاوت است . مثلاً نزد دانش‌آموزان دست ورز درک اجسام سه بعدی ساده مقدم بر درک اشکال دو بعدی ساده است. امّا نزد دانش آموزان کلامی که از جز به کل حرکت می کنند برعکس می باشد.


تصویر و دانش آموزان کلامی

     دانش آموزان کلامی تصویر را از جز به کل درک می‌کنند لذا برای آنان معرفی اشکال دو بعدی مقدم بر اشکال سه بعدی و مقدم بر همه ی آن ها معرفی گوشه و ضلع است.  بنابراین پس از معرفی گوشه و ضلع اشکال مثلث ، مربع و مستطیل معرفی می شوند. درک مفهوم دایره برای دانش آموزان کلامی مشکل تر از دانش آموزان تصویری و دست ورزی است.

    دانش آموزان باید بتوانند تفاوت های اشکال ساده ی هندسی را به صورت کلامی بیان کنند. درک تفاوت و شباهات دایره با سایر اشکال هندسی برای دانش‌آموزان کلامی کار مشکلی نیست. امّا تعریف و توصیف دقیق دایره برای دانش آموزان کلامی پایه ی اول مشکل است. توصیف تقارن برای دانش آموزان کلامی ممکن امّا دشوار است.

تصویر و دانش آموزان تصویری

     دانش آموزان تصویری تصاویر دو بعدی را ساده‌تر از تصاویر سه بعدی می یابند. امّا دیدگاه آنان نسبت به تصویر بر خلاف دانش آموزان کلامی ، از کل به جز می باشد.برای این دانش آموزان معرفی مربع ، مثلث و مستطیل و دایره مقدم بر مفهوم گوشه و ضلع است. تمایز بین اشکال ساده ی هندسی برای دانش آموزان تصویری راحت تر امّا توصیف تفاوت ها و شباهت ها به طور کلامی برای ایشان مشکل تر است.یعنی عبارات کلامی که ایشان به کار می برند تا اشکال را توصیف کنند به اندازه کافی گویا نیست .  درک تفاوت ها و محور‌های تقارن برای دانش آموزان تصویری ساده تر از سایر سبک های یادگیری است .

  تصویر و دانش آموزان دست ورز

    دانش آموزان دست ورز با اشیا سرو کار دارند نه با تصاویر . لذا درک ایشان از اشیا سه بعدی بر درک اشیا دو بعدی مقدم است. دانش آموزان  دست ورز نیز اشیا را از کل به جز درک می کنند.بر خلاف دانش آموزان کلامی که اشیا را از جز به کل درک می کنند. ایشان می توانند با قرار دادن لیوان روی کاغذ و مداد کشیدن دور آن دایره بسازند و یا با قرار دادن مکعب روی کاغذ و مداد کشیدن دور آن مربع بسازند و این طور از سه بعد به دو بعد حرکت کنند. ساختن استوانه و مکعب برای ایشان مقدم بر ساختن اشکال دو بعدی متناظر است . درک تقارن برای دانش آموزان دست ورز بر پایه تجربه ممکن است ، ایشان متقارن یک شکل را می سازند و این گونه به درک  مفهوم تقارن می رسند . کار با ابزار ها مانند قیچی و خط کش و شابلون در درک این دانش آموزان از اشکال هندسی بسیار مرکزیت دارد.برای دانش آموزان دست ورز که باید متقارن یک جز از شکل را خودشان بسازند تا بتوانند مفهوم تقارن را درک کنند .

بنابراین مهم است که انتظارات  معلمان از دانش آموزان‌‌، هماهنگ با سبک یادگیری و شناختی آنان باشد و از دانش آموزان یک سبک شناختی انتظارات متناسب با سایر سبک های شناختی را نداشته باشند.

توجّه کنید که سبک تألیف کتاب درسی  خطی است و ممکن نیست، همزمان به همه ی دانش آموزان با سبک‌های شناختی مختلف مطابق با مراحل شناختی آنان آموزش داد. پس در کار با دانش آموزان صبور باشید. تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/۸ | ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()
.: