معلم سعی می کند هرگز اول وقت، تکلیف را نبیند، زیرا اگر دانش آموزی تکلیف انجام نداده باشد، معلم عصبانی می شود و این عصبانیت در دل دانش آموزان  هراس ایجاد می کند، در نتیجه ، جو کلاس مسموم می شود و یادگیری کاهش می یابد ، زیرا هراس، مرگ یادگیری است و دانش آموزان درس را یاد نمی گیرند.

دوم این که  :گاهی معلم در مسیر آمدن به مدرسه مشکلی برایش به وجود آمده یا در منزل مشکلی داشته و خشمگین است و در بدو ورود به کلاس، این خشم دامنگیر اولین دانش آموز می شود که تکلیف ندارد و یا تکلیفش را ناقص انجام داده است؛ زیرا طبق نظر روان شناسان، خشم متوجه نزدیک ترین مانع می شود.


سوم این که : اگر دانش آموزی تکلیف ندارد، از او نپرسیم چرا انجام نداده ای ؛ زیرا او ما را محرم نمی داند که مشکلش را بگوید. اگر هم بگوید، ما نمی توانیم کاری کنیم. بهتر است، بپرسیم کی انجام می دهی و می آوری؟ با این سؤال، هم به او احترام گذاشته ایم و هم اطمینان داده ایم که تو تکالیف را می آوری،دو او در برابر عمل انجام شده قرار می گیرد.

چهارم این که :تکلیف در حضور فراگیر بررسی و نکات مثبت و منفی آن یادداشت و امضاء شود. خط زدن تکلیف یعنی این باطل است و تو بیهوده کار کرده ای، اما امضاء اعتبار می بخشد. همچنین، آموزگار می تواند جملات مثبتی کنار امضایش بنویسد و یا از تصویر برای پایه های پایین تر استفاده کند.

اگر معلم هر روز تکلیف را کنترل کند، دانش آموز خود را مؤظف به انجام آن می داند. اما اگر هر روز بررسی نکند، دانش آموزان فکر می کنند، به آن ها اهمیت داده نمی شود و معلم به حرف خودش هم احترام نمی گذارد..

توضیح: اهداف هر تکلیف می تواند میزان یادگیری و پیشرفت دانش آموزرا برای خودش و نیز برای معلم مشخص سازد. هرگز نباید از تکلیف به عنوان سرگرمی استفاده کرد.

تکالیفی که بدون برنامه در آخرین لحظات کلاس تعیین می شود نیز معمولا" همین خصلت بی هدفی و بی معنایی را دارا هستند و دانش آموزان اغلب متوجه بی هدفی این نوع تکالیف می شوند و در نتیجه اعتبار و تاثیر معلم در نزد او کاهش می یابد.

انجام تکالیف شب، وظیفه شناسی رادر کودک تقویت می کند و او را مسئول بار می آورد. دانش آموزی که 12 سال از دوره کودکی تا نوجوانی تکلیف انجام داده بدون آگاهی خود در زیر ساختار مغزش وظیفه شناسی را  تکرار کرده پس در جامعه هر شغلی به او داده شود، وظیفه شناس است و بدون تخلف انجام خواهد داد.تاريخ : ۱۳۸٩/۸/٢۳ | ٩:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : | نظرات ()
.: