«معلمی که تدبیر دارد، تنبیه ندارد.»

درصورت بروز هرنوع بی انضباطی درفراگیران ،مهم ترین مساله علت یابی آن است به طور کلی عواملی که در بروز وتقویت بی انضباطی در مدرسه موثراست عبارتست از :

عوامل مربوط به فراگیر: وضعیت جسمی وسلامتی او ، میزان اطلاعات وآموخته های قبلی او، علاقه ورغبت اوبه درس مدرسه ،

قدرت درک وفهم مطالب درسی و ...

 

عوامل مربوط به خانواده فراگیر : نوع ارتباط والدین با یکدیگر و فرزندان ، میزان تحصیلات و شغل والدین ، محل سکونت ، شرایط اقتصادی خانواده و ....

 

 

 


عوامل مربوط به جو مدرسه : نوع سبک مدیریت مدرسه ، نوع ارتباط مدیر با معلمان و والدین ، نوع ارتباط معلمان با فراگیران و والدین و ....

 

عوامل مربوط به معلم مدرسه : میزان اطلاعات و معلومات معلم ، سطح تحصیلات ، تجربه و سابقه تدریس ، میزان تسلط بر مطالب درسی ، آشنایی با جدیدترین شیوه های تدریس ، نوع بر خورد با فراگیران ، میزان علاقه به تدریس و ......

 

عوامل مربوط به دوستان فراگیر : نوع شخصیت آنان، علایق و رغبت ها ، سطح آرزوها، میزان همکاری و مشارکت آنان در فعالیت های گروهی و .....

 

عوامل مربوط به موضوع درسی : میزان انطباق مطالب با نیازها وعلایق فراگیران ، کاربردی بودن آن ،ارتباط منطقی مطالب با یکدیگر ، مشکل یا آسانی و .......

 

عوامل مربوط به جامعه : نوع نگرش رهبران و مسئولین جامعه به علم و علم آموزی ، میزان سرمایه گذاری برای مدارس ومعلمان ، تعداد کتابخانه های شهر و.....

 

معلم در برخورد با«بی انضباطی ورفتارهای غلط» فراگیران ، گام های زیر را به ترتیب طی کند :

1)  در ابتدا، نسبت به آن رفتارها اغماض و چشم پوشی کند .

2) در صورت ادامه ی رفتار غلط به صورت «غیرمستقیم وغیر کلامی»با این فراگیران رفتار نماید . بدون این که به آنان نگاه کند .

به عنوان مثال : ● دست زدن

              ● دست خود را بالا بردن                               

              ● قلم را روی میز یا تابلو زدن

3) به صورت «غیر مستقیم و کلامی » با فراگیران بی انضباط برخورد کند بدون این که به آنان نگاه کند :● بچه ها توجه کنید.

                                                   ● بچه ها دقـت کنـید.

4) به صورت «غیر کلامی و مستقیم » با فراگبران بی انضباط رفتار کند : ● با نکاه کردن

              ● با اشاره

              ● بالای سر این دسته از فراگبران رفتن

5) به صورت «کلامی و مستقیم » با فراگیران برخورد نماید:

             ● بچه ها دقت کنید

             ●عزیزان توجه کنید

                 ●آقاجان /خانم عزیز، دقت کن

                 ● پسرم /دخترم، توجه کن

6)جای این فراگیران را در کلاس تغییر دهد . در این راهبرد معلم با آنان به صورت خصوصی صحبت کند وعلت جابجا شدن را برای آنان روشن کند . به عبارت دیگر آنان تغییر جای خود را با اختیار و رضایت خاطر بپذیرند.

7)نافذترین شیوه برای برخورد با بی انضباطی فراگیران این است که معلم در خارج از کلاس به صورت خصوصی و فردی با آنان در مورد رفتارشان صحبت کند و علت رفتار آنان را جویا شود. این راهبرد از نظر روانی بسیار موثر است و موجب اصلاح رفتار فراگیران می شود .

به عنوان مثال در گفتکوی معلم با فراگیران بیان کند : دو سه نوبت است که به نظر میرسد در کلاس نیستی ؟ هستی؟

لازم است معلم تذکرات وجملات خود را به گونه ای مطرح کند که خودش را نیز در عرصه ی خطاب قراردهد . مثلا :« بچه ها می خواهیم امروز با این موضوع آشنا شویم » به جای این که بیان کند: «می خواهم امروز شمارابا این موضوع آشنا کنم »وهرازگاهی تذکرات خودرا به صورت جملات ناقص بیان کند .به عنوان نمونه :

«دقت ...»(به جای این که بگوید «دقت کنید »)  

«توجه...»( به جای این که بگوید«توجه کنید»)تاريخ : ۱۳۸٩/٩/٢۱ | ٧:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()
.: