«دربرابرفراگیری که درجلسه آزمون تقلب می کند .»

● درصورتی که در جلسه امتحان،فراگیری تقلب می کند،معلم آرام به کنار او برود وبا تذکر عباراتی مانند: - از تو انتظار نداشتم

                                             - تو.....چرا؟

تقلب را از او بگیرد،اما در عین حال آبروی او را مخدوش نکند.

 


ظرافت های معلم «دربرابر فراگیری که احساس خستگی دارد( خانم خسته شدیم) »

● معلم، درابتدااین نظر فراگیر را به کل کلاس برگرداند : بچه ها (دانش آموزان ) شما چطور ؟ نظر شما چیه ؟ درصورتی که آنان این نظر را تایید کردند ، آن گاه معلم یکی از راهبردهای رفع خستگی وتمرکز بخشی را اجرا کند . برای مثال چند دقیقه استراحت دادن ، در کلاس دعوت به ایستادن یا چند حرکت نرمشی .

● در صورتی که کل کلاس این را تایید نکردند ، آن گاه معلم به فراگیر، فرصت و اجازه ی چند دقیقه ای دهد ، که به خارج از کلاس رود ، دست و روی خود را بشوید و هوای تازه ای استشمام کند و سپس برگردد .تاريخ : ۱۳۸٩/٩/۳٠ | ٩:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()
.: