1-فعل جمله ی زیرچه زمانی را نشان می دهد؟                                                    

"در قسمتی از کانون بچه ها سفال گری می کردند."

2-کدام ترکیب با بقیه ی فرق دارد؟

دشت های سرسبز        کوه های بلند                دریاچه ی قم      آفتاب روشن

3-املای کدام کلمه صحیح است؟

گرسنه گی               تشگنی                مردانگی              خسته گی

 

 


4-در جمله برای جلوگیری از تکرار اسم "رضا" کدام کلمه جانشین اسم رضا می شوند؟

من                      تو                        او                    ما

5-منظور از "شان" در وسایلشان چیست؟

شما               آن ها                    ما                                   او

6-در پایان جمله ی"کاش دوستی داشتیم که با او بازی می کردم." کدام نشانه قرار     می گیرد؟

(!)                 (.)                      (؟)                               (.....)

7-"می آیی با هم بازی کنیم" چه نوع جمله ای است؟

خبری                     امری                         پرسشی           عاطفی

8-به جای کلمه ی "مایه ی" در این جمله کدام کلمه به کار می رود؟

"این گونه دانش آموزان،دهقانان و معلمان فداکارمایه ی افتخار ما هستند."

موجب                         باعث             سبب                   همه ی موارد

9- در کدام گزینه "ان علامت جمع است ؟

ناگهان                      دستان                   باران                   خیابان

10- فاعل این فعل چه کسی است ؟ "بنشیند"

او                 شما                                          آن ها              تو   

11-مفرد کلمه ی "اعمال"     کدام گزینه است ؟

کپسول اکسیژن        کلاس درس          کفش کوه          لباس گرمتاريخ : ۱۳٩٠/۱/٢۳ | ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()
.: