الگوی تدریس 5E

 

روش  ۵ٍEفرصت کشف فعال، آزمایش وتفکر خلاق را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد .

دلیل نام گذاری الگوی تدریس ساخت گرایی به الگوی 5E،آغاز شدن هر مرحله با حرف E می باشد.

مراحل:

1- درگیرکردن(Engaging)

2- کاوشExploration)

3- توصیف(Explanation)

4- شرح وبسطElaboration)

5- ارزشیابی(Evaluation)


مثال:

موضوع :بندپایان

گام اول:درگیرکردن

همراه با دانش آموزان در محیط اطراف به جمع آوری حشرات پرداخته ویا با پیش بینی از جلسه ی قبل از هر گروه بخواهید تا یک نوع حشره با خود به کلاس بیاورند.نشان دادن تصاویر جالبی از انواع مختلف حشرات نیز می تواند شروع خوبی باشد.

گام دوم:کاوش

از گروه ها بخواهید تا به مشاهده ی حشرات بپردازند.مشاهده دانش آموزان از حشرات می تواند شامل مشاهده ی رفتار ونیز اجزای ساختمان بدن حشرات باشد.

ایجاد وتقویت هماهنگی مغز ودست درحین کسب تجربه از اهداف مهم این مرحله است.

گام سوم:توصیف

از هر گروه بخواهید تا مشاهداتی را که در مرحله ی قبل با استفاده از حواس مختلف انجام داده اند بیان کنند.

دانش آموزان به توصیف رفتار وساختمان بدن حشره می پردازند ولی ممکن است نام علمی این حشره را ندانند.(نام علمی حشره را به عنوان راز تا آخر برنامه نگه دارید.)

وظیفه ی معلم در جریان بحث گروهی،کنترل وهدایت بحث است.

گام چهارم:گسترش

تصاویری از حشرات جالب وعجیب به آن ها نشان دهید کمی درباره ی حشرات برای آن‌ها صحبت کنید.

از کتابخانه ی کلاسی کتاب هایی را درباره حشرات در اختیار گروه ها قرار دهید.

گام پنجم:ارزشیابی

از هرگروه بخواهید توصیف کاملی از رفتار ،ساختمان و... حشره ای که مشاهده کرده اند بنویسند.

سپس گزارش را در اختیار گروه دیگر قرار دهید واز آن ها درخواست کنید براساس توصیف انجام شده در گزارش شکل حشره را بکشند.

هر چقدر توصیف دقیق تر باشد نقاشی هم کامل تر است.تاريخ : ۱۳۸٩/۸/۱٦ | ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()
.: