نمونه سوال های پایه ی ششم

جهت دانلود نمونه سوال های پایه ی ششم روی درس مورد نظر کلیک نمایید.

ر

91-92 سال تحصیلی

خرداد

شهریور

 

1

املا

نمونه الف

نمونه ب

نمونه ج

 

املا

 

2

مطالعات اجتماعی

نمونه الف

نمونه ب

 

مطالعات اجتماعی

 

3

انشا

نمونه الف

نمونه ب

نمونه ج

 

 

انشا

 

4

ریاضی

نمونه الف

نمونه ب

نمونه ج

 

ریاضی

 

5

هدیه های آسمانی

نمونه الف

نمونه ب

نمونه ج

 

 

هدیه آسمانی

 

6

علوم تجربی

نمونه الف

نمونه ب

نمونه ج

 

 

علوم تجربی

                         

 

/ 0 نظر / 109 بازدید